Konverents Inimmõju Tallinna keskkonnale VI

Konverents „Inimmõju Tallinna keskkonnale VI“

Tallinna Botaanikaaed ja Säästva Eesti Instituut kutsuvad osalema konverentsil „Inimmõju Tallinna keskkonnale VI“, mis toimub neljapäeval, 8. detsembril 2011. a Tallinna Botaanikaaias. Iga viie aasta tagant toimuva konverentsi eesmärk on tutvustada hiljutisi uuringuid Tallinna elustiku ja keskkonnaseisundi kohta, kuid samuti tuua rahvusvahelist kogemust linnakeskkonna jätkusuutliku arendamise kohta. Konverentsil tutvustatakse ka 37 autori kaastööna valmivat artiklite kogumikku, mida jagatakse konverentsil osalejatele.

Konverentsil esinevad ettekandega ka kaks välisesinejat. Stockholmi keskkonna- ja terviseameti juhataja Gunnar Söderholm tutvustab sel sügisel vastu võetavat Stockholmi keskkonnaprogrammi aastateks 2012-2015. Teine välisesineja Birgit Brenninkmeijer Hollandi linnukaitseühingust Vögelbescherming tutvustab erinevaid võimalusi, kuidas Hollandi linnades linnalinnustiku kaitset tagatakse.

Konverents on ennekõike suunatud linnaökoloogia ja linnakorralduse valdkonnaga tegelevatele ja kokku puutuvatele teadlastele, ametnikele, spetsialistidele ja tudengitele. Ettekannetega saab tutvuda Tallinna Botaanikaaia koduleheküljel. Konverentsi töökeel on eesti keel, ingliskeelsed ettekanded tõlgitakse.

Konverentsi korraldavad Säästva Eesti Instituut ja Tallinna Botaanikaaed.
Konverentsi korraldamist toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Tallinna Botaanikaaed.

Lisainfo:

Meelis Uustal
E-post meelis.uustal@seit.ee
Tel. 6276 106
Säästva Eesti Instituut